Inteligentné hrubovanie

Edgecam hrubovací cyklus generuje dráhy optimalizované podľa špecifík obrábaného modelu, ako napríklad náliatky, dutiny, otvorené kapsy apod. Vďaka tomu je použitie cyklu skutočne jednoduché. Cyklus môže pracovať s použitím koncentrickej, špirálovej alebo riadkovacej stratégie, ktorá vytvára dráhy v jednotlivých krokoch a postupuje až do konečnej hĺbky.

Tento inteligentný cyklus môže použiť najefektívnejší nájazd do záberu pre každú oblasť modelu, alebo tvoriť trochoidné dráhy pre zamedzenie záberu celou šírkou nástroja. Cyklus môže automaticky korigovať dráhu nástroja pre bezpečné obrábanie, upravovať rezné podmienky a zvyšovať efektivitu obrábania pri predĺžení životnosti nástrojov. To všetko s automatickou kontrolou kolízií.

Dohrubovanie zbytkového materiálu

Edgecam zbytkové hrubovanie umožňuje jednoduché a rýchle odstránenie materiálu po predchádzajúcom nástroji. Dráhy sú aplikované len tam, kde je to skutočne treba, čím se rapídne znižuje čas potrebný na programovanie aj výsledný strojný čas. Ďalšou nespornou výhodou sú minimálne prídavky, ktoré na modeli zostávajú pre dokončovacie operácie. To vedie k zvýšeniu efektivity celého výrobného procesu a kvality výsledného obrobku.

Precízne dokončovacie stratégie

Všetky dokončovacie cykly používajú inteligentný nájazd a výjazd zo záberu.

Riadkovacie a profilovacie cykly môžu byť riadené roztečou dráh, drsnosťou povrchu, hĺbkou alebo uhlom záberov. Použitím kombinácie oboch cyklov, rozdelených podľa uhlu sklonu plochy, je možné dosiahnuť veľmi dobrú drsnosť povrchu. Tento spôsob kombinácie oboch cyklov umožňuje definovať jednotlivé oblasti modelu s ohľadom na kvalitu finálneho povrchu, bez nutnosti použitia hraníc.

Pokročilé dokončovacie stratégie ponúkajú možnosť využitia inteligentných nájazdov a výjazdov nástrojov pre rôzne obrábacie operácie. U 3D modelov, u ktorých sa objavujú tzv. negatívne steny so "záporným uhlom", je možné tieto plochy obrobiť s využitím profilovacích cyklov za pomoci nástrojov celoguľových a nástrojov na T-drážky, čo sa často využíva v priemysle automobilovom a leteckom. Odpadá tým nutnosť dané plochy obrábať na viac upnutí alebo pomocou vyklonenia nástroja.  Použitím dokončovacích stratégií využívajúcich pri tvorbe dráh 3D krivky dosiahneme kvalitnejšie povrchy, bez ich následného časovo náročného ručného dokončenia.

Voľbami nastavení v položke Kolmé riadkovanie v stratégii obrábanie riadkovaním, Edgecam automaticky prefrézuje tie časti obrábaného tvaru, u ktorých by vplyvom bočného kroku a strmosti stien hrozilo nebezpečenstvo zhoršenej kvality povrchu.  

Dokončovanie pomocou konštantnej priečnej drsnosti pri tvorbe dráh nástroja vychádza z jeho tvaru a využíva tiež riadiacu krivku profilov obrábaných plôch. Krok do boku je vypočítaný tak, aby bola dodržaná rovnako vysoká kvalita povrchu medzi jednotlivými prechodmi nástroja. Jednoduché nastavenie cyklov využívajúcich funkciu konštantnej priečnej drsnosti umožňuje užívateľovi jednoducho ovplyvňovať výslednú kvalitu obrábanej plochy.

Spolu s použitím stratégie Frézovať rovinné plochy vytvára vysoko produktívny spôsob obrábania, kde rovinné plochy sú pred dokončovaním obrobené efektívnejšou valcovou frézou.

Využitím stratégií Priemet dráh na plochu, získate vysoko pružný nástroj na ovplyvnenie dráh nástroja podľa obrábanej plochy, pomocnej 2D geometrie či modelu. Výsledkom bude lepšia kvalita povrchov v týchto oblastiach a skrátenie strojných časov.

Zbytkové dokončovanie

Pomocou dokončovacích obrábacích cyklov Tužkový a Zbytkový jednoducho odstránite prebytočný materiál, ktorý nemohol byť obrobený predošlým väčším nástrojom. Tieto cykly boli navrhnuté špeciálne pre dokončovacie obrábanie v rohoch či dutinách a nájdu uplatnenie predovšetkým po stratégii Riadkovanie.

Tieto frézovacie cykly umožnia užívateľovi maximálne odobranie materiálu väčšími nástrojmi a potom jednoduchým spôsobom odstrániť zbytkový materiál z horšie dostupných oblastí menším nástrojom. Efektívnosť týchto dokončovacích stratégií sa prejaví v znížení obrábacích časov a v zvýšení kvality opracovaného povrchu.

Rýchlostné obrábanie

Vysoko rýchlostné frézovanie (High Speed Machining - HSM) – Edgecam umožňuje minimalizovanie obrábacích časov zároveň so zvýšením životnosti nástrojov a kvality obrábaných plôch použitím funkcií vysokorýchlostného obrábania. Inteligentné hrubovacie stratégie poskytujú pre vysoko produktívne obrábanie voľby ako trochoidný odval nástroja v rohoch, nahradenie ostrých rohov oblúkmi či úpravu veľkosti posuvov pri nájazde do rezov. Výsledné dráhy nástrojov sú plynulejšie bez ostrých zmien dráhy nástroja v rohoch, čo sa prejaví nie len na životnosti nástroja ale i stroja.

Kontrola nastavenia ohraničenia obrábania

Všetky obrábacie stratégie Edgecam ponúkajú okrem voľby určenia hranice obrábania tiež možnosť nastaviť, akým spôsobom sa bude nástroj voči tejto hranici chovať, prípadne určiť veľkosť odstupu od tejto hranice ako v kladnom tak v zápornom smere.

Kontrolované plochy

U niektorých obrábacích stratégií Edgecam poskytuje tiež možnosť určenia pomocných kontrolovaných plôch, pomocou ktorých je možné zamedziť obrobeniu daných oblastí. Toto je možné s výhodou využiť u zložitejších 3D modelov. Táto možnosť je kľúčová napríklad pri výrobe dielcov pre letecký priemysel, u ktorých je pri ich výrobe kladený dôraz na 100% kontrolu nad dráhami nástrojov.Novinky

Edgecam 2018 R2 CZ

Máme pro Vás novou verzi Edgecam 2018 R2 v české lokalizaci! Tato verze přináší jako vždy spoustu novinek a vylepšení, takže věříme, že se Vám s ní bude dobře pracovat! Instalaci stahujte na Zákaznickém portále NEXNET, a.s. V případě potřeby kontaktuje technickou podporu na bezplatné line 800 876 088. .

 

Edgecam 2018 R1 SU8

Na Zákaznickém portálu NEXNET, a.s. najdete nejnovější Opravný balíček SU7 pro Edgecam 2018 R1. Všem uživatelům této aktuální verze Edgecam doporučujeme tuto instalaci. .

 

Edgecam 2018 R1 SU8

Novinky - Edgecam Na Zákaznickém portálu NEXNET, a.s. najdete nejnovější Opravný balíček SU7 pro Edgecam 2018 R1.

 

Akcie a veľtrhy

Pozrite sa na prehľad Akcií a Veľtrhov NEXNET.

Akcie a veľtrhy...
 

Software zdarma

Získajťe CAD/CAM software zdarma.

 Zdieľať:

  • Delicious icon
  • Digg icon
  • Reddit icon
  • StumbleUpon icon