Prizmatické frézovanie

Produkčné frézovanie

Edgecam ponúka silné hrubovacie a pokročilé dokončovacie operácie, vďaka ktorým jednoducho a rýchlo obrobíte i veľmi komplikované súčiastky. K dispozícii je široká škála 3-osých operácií doplnených o 4 a 5-osé pokročilé stratégie, vďaka ktorým je obrábanie naozaj flexibilné a maximálne efektívne.

Produkčné sústruženie

Edgecam poskytuje kompletné riešenie, či už pracujete s jednoduchým 2-osým sústruhom, alebo s poslednou generáciou sústružnícko/frézovacích centier. K dispozícii  sú aj operácie pre sústružnícko/frézovacie centrá s C, Y a B osou, vrátane automatických vŕtacích operácií. Plná grafická simulácia pracovného priestoru stroja napomáha k maximálnej možnej kontrole obrábacieho procesu ešte pred spustením na stroji, a to vrátane simulácie popoťahovania obrobku a jeho prechytenia na protivreteno.

Výroba foriem

Edgecam je ideálne riešenie pre obrábanie foriem a zápustiek, vďaka kombinácii jednoduchých 2-osých cyklov pre obrábanie doskových súčiastok a pokročilých 3-osých cyklov pre zložité tvarové diely.

Vysokorýchlostné obrábanie

Vďaka spolupráci s poprednými svetovými výrobcami nástrojov Edgecam obsahuje celý rad operácií, ktorých úlohou je minimalizácia strojného času pri čo najdlhšej životnosti použitých nástrojov a súčasne dosiahnutí vysokej kvality obrábaného povrchu. Inteligentné hrubovacie stratégie spájajú rýchle a efektívne obrábanie s prvkami ako je trochoidné frézovanie a adaptívne posuvy. Flexibilné dokončovacie cykly zaručujú optimálnu kvalitu finálneho povrchu v nadväznosti na geometriu dielca. Automatické zbytkové operácie potom zaisťujú precízne obrobenie zbytkového materiálu s ohľadom na predchádzajúce použité nástroje.

Sústružnícko/frézovacie stroje

Edgecam je ideálne CAM riešenie pre plné využitie možností sústružnícko/frézovacích strojov, čo vedie k zvýšeniu produktivity a efektivity výroby. Toto je dosiahnuté vďaka kombinácii sústružníckych a frézovacích operácií v jednom obrábacom postupe. Systémová časová os umožňuje užívateľovi dokonalú kontrolu nad synchronizáciou nástrojových hláv a jednotlivých vretien, čo má pozitívny vplyv na optimalizáciu výrobného procesu a zníženie celkového strojného času.

4 a 5-osé frézovanie

Vďaka širokému rozsahu 4 a 5-osých stratégií umožňuje Edgecam obrábanie veľmi zložitých tvarových dielov pre špeciálne odvetvia priemyslu, ako je napríklad kozmický, letecký, automobilový a lekársky priemysel, alebo výroba turbín a lopatiek. Kľúčovou výhodou multi-osého obrábania je zníženie počtu potrebných upnutí dielca počas obrábania a zvýšenie efektivity a presnosti obrábania zložitých komponentov.

Plná grafická simulácia

Edgecam Simulátor podporuje presné modely strojov, vrátane modelov nástrojových hláv, vretien, upínačov a nástrojových držiakov, ktoré je možné použiť k realistickej simulácii obrábania. Táto simulácia potom zobrazuje úber materiálu v reálnom čase, vrátane zobrazenia a porovnania zbytkového materiálu a modelu. Je možné využiť aj špeciálny spôsob renderovania, vďaka ktorému sa zobrazí obrábaný povrch vo vysokých detailoch a dá sa tak posúdiť napríklad napojenie jednotlivých dráh nástrojov už počas simulácie na PC. Edgecam umožňuje omnoho viac ako len generovať NC kód. Inovatívne nástroje zamerané na produktivitu výroby, majú za cieľ zvýšenie efektivity a kvality výroby.

Edgecam Manažér Stratégií

umožňuje zachovanie a využitie znalostí technológa, získaných z predchádzajúcich zákaziek, na automatizáciu a radikálne zníženie času potrebného na programovanie, a tým aj na zníženie nákladov.

Edgecam Part Modelár

umožňuje jednoduché modelovanie parametrických Solid Modelov. Je ideálny pre konštrukciu upínačov, prípravkov a jednoduchších súčiastok.

Edgecam Konštruktér Postprocesorov

je unikátny nástroj, ktorý dovolí užívateľovi rýchlo a jednoducho, pomocou šablón, vytvoriť postprocesor tak, aby čo najlepšie odpovedal požiadavkám a rozmanitým možnostiam strojov. A to od najjednoduchších strojov pre 2-osé sústruženie, 3-osé frézovanie, až po 5-osé sústružnícko/frézovacie centrá poslednej generácie. 

Edgecam Zásobník Nástrojov

je ucelená databáza nástrojov, technológií a materiálov s jednoduchým prístupom a automatickým použitím. Obsahuje geometriu a grafiku nástrojov, držiakov, technologické dáta a knižnicu materiálov, slúžiacu na automatické priradenie rezných podmienok a na výpočet hĺbok záberov. Databáza je založená na SQL technológii. Vďaka tomu je možné ju zdieľať s ostatnými užívateľmi. Umožňuje automatické generovanie výrobnej dokumentácie vrátane výpisov strojných časov, použitých nástrojov, operácií a grafických zobrazení jednotlivých fáz výroby.

Edgecam Manažér Zakáziek

je jednoducho použiteľný nástroj pre správu a zdieľanie dát, odpovedajúcich danému projektu.  Umožňuje správu a zobrazenie zoraďovacích listov, výpisu nástrojov a ďalších dôležitých dát súvisiacich so zákazkou pomocou HTML stránky, ktorú je možné zdieľať na podnikovej sieti alebo internete. So správnymi nástrojmi, správnou cenou a rapídnym znížením výrobných nákladov je Edgecam jediný CAM software, ktorý kedy budete potrebovať.

 Novinky

Edgecam 2018 R2 CZ

Máme pro Vás novou verzi Edgecam 2018 R2 v české lokalizaci! Tato verze přináší jako vždy spoustu novinek a vylepšení, takže věříme, že se Vám s ní bude dobře pracovat! Instalaci stahujte na Zákaznickém portále NEXNET, a.s. V případě potřeby kontaktuje technickou podporu na bezplatné line 800 876 088. .

 

Edgecam 2018 R1 SU8

Na Zákaznickém portálu NEXNET, a.s. najdete nejnovější Opravný balíček SU7 pro Edgecam 2018 R1. Všem uživatelům této aktuální verze Edgecam doporučujeme tuto instalaci. .

 

Edgecam 2018 R1 SU8

Novinky - Edgecam Na Zákaznickém portálu NEXNET, a.s. najdete nejnovější Opravný balíček SU7 pro Edgecam 2018 R1.

 

Akcie a veľtrhy

Pozrite sa na prehľad Akcií a Veľtrhov NEXNET.

Akcie a veľtrhy...
 

Software zdarma

Získajťe CAD/CAM software zdarma.

 Zdieľať:

  • Delicious icon
  • Digg icon
  • Reddit icon
  • StumbleUpon icon