Garancia plnej asociativity dát

Plná asociativita dát je zaistená vďaka načítaniu Solid modelu v natívnom formáte, bez posunu alebo rotácie dielu. Vďaka tomu je možné využiť maximum informácií načítaných spoločne s modelom a automatickú aplikáciu najvhodnejšej možnej stratégie. Tým je možné rapídne znížiť čas potrebný na programovanie, rovnako ako potenciálne riziko chyby programátora.
Asociativní útvary na Solid modelu

Automatické rozpoznanie útvarov na modeli

Edgecam Solid Obrábač používa automatické rozpoznanie útvarov na načítanom modeli. Tým je zaistené načítanie maxima dát zadaných konštruktérom pri modelovaní, čo podstatne urýchľuje prácu technológa, umožňuje automatickú aplikáciu stratégií a značne znižuje riziko chyby počas programovania. Pomocou jedného kliknutia myšou sú nájdené útvary ako 2D a 3D náliatky, dutiny, otvorené dutiny, alebo axiálne i radiálne diery, vrátane všetkých geometrických parametrov.  V sústružníckom prostredí sú navyše rozpoznané jednotlivé časti kontúry modelu a automaticky rozdelené na útvary pre čelné, obvodové alebo vnútorné sústruženie, vrátane automatického rozpoznania zápichov. V prehliadači útvarov sú jednotlivé rozpoznané útvary označené podľa toho, ktoré z nich sa dajú obrábať na aktuálne zvolenom stroji, pri súčasnom upnutí.

Asociativita dráh nástroja voči modelu

Väčšina firiem venuje veľkú pozornosť skráteniu fázy prípravy výroby. Najlepším spôsobom je prepojenie konštrukčných a technologických aktivít. To zaisťuje automatické rozpoznanie útvarov, avšak počas fázy prípravy výroby je často nutné vykonávať väčšie či menšie úpravy na modeli, čo so sebou nesie i nutnosť úpravy NC programu.

Asociativní útvary na Solid modelu

Vďaka plnej asociativite dráh nástrojov a modelu umožňuje Edgecam zmenu bez nutnosti ručne meniť akékoľvek parametre obrábania, čo dramaticky skracuje čas, potrebný na zmenu programu. Edgecam dokáže dokonca automaticky rozpoznať, že na danom modeli došlo k zmene a ponúknuť technológovi možnosť aktualizácie obrábacieho postupu.

Programovanie pomocou operácií

Operácie aplikované na útvary výrazne znižujú množstvo vstupných informácií zo strany technológa, potrebných na obrobenie dielca. Grafické prostredie operácií je intuitívne a príjemné a obsahuje lej najzásadnejšie parametre obrábania, ku ktorým je navyše zobrazená odpovedajúca automatická nápoveda. Všetky ďalšie parametre sú nastavené automaticky, podľa vopred definovaných pravidiel. Použitie operácií robí prácu s Edgecam skutočne jednoduchou a umožňuje rýchle programovanie aj začínajúcim užívateľom.

Inteligentné obrábanie Solid Modelov

Vďaka kombinácii 2,5 a 3-osých frézovacích cyklov, sústružníckych cyklov, spolupráci s poprednými výrobcami CAD systémov  a automatickými nástrojmi je Edgecam jediný CAM systém, ktorý kedy budete potrebovať.Novinky

Edgecam 2018 R2 CZ

Máme pro Vás novou verzi Edgecam 2018 R2 v české lokalizaci! Tato verze přináší jako vždy spoustu novinek a vylepšení, takže věříme, že se Vám s ní bude dobře pracovat! Instalaci stahujte na Zákaznickém portále NEXNET, a.s. V případě potřeby kontaktuje technickou podporu na bezplatné line 800 876 088. .

 

Edgecam 2018 R1 SU8

Na Zákaznickém portálu NEXNET, a.s. najdete nejnovější Opravný balíček SU7 pro Edgecam 2018 R1. Všem uživatelům této aktuální verze Edgecam doporučujeme tuto instalaci. .

 

Edgecam 2018 R1 SU8

Novinky - Edgecam Na Zákaznickém portálu NEXNET, a.s. najdete nejnovější Opravný balíček SU7 pro Edgecam 2018 R1.

 

Akcie a veľtrhy

Pozrite sa na prehľad Akcií a Veľtrhov NEXNET.

Akcie a veľtrhy...
 

Software zdarma

Získajťe CAD/CAM software zdarma.

 Zdieľať:

  • Delicious icon
  • Digg icon
  • Reddit icon
  • StumbleUpon icon