Interaktívne príkazy pre ovládanie protivretena robia programovanie jednoduchším. Hlavné výhody sú:

  • Nastavenie sústruhu načítate spoločne s postprocesorom daného stroja a sprevádza Vás po celú dobu tvorby programu.
  • Voľbu vretena je možné vykonávať veľmi jednoducho, jediným kliknutím myši. Z prehliadača strojných inštrukcií je potom jasne viditeľné, pre ktoré vreteno sú jednotlivé príkazy určené.
  • Pre programovanie sústruhov s dvomi nástrojovými hlavami je ideálne prostredie prehliadača inštrukcií, kde je pre každú hlavu zobrazený jeden stĺpec. Toto zobrazenie poskytuje výbornú orientáciu v jednotlivých inštrukciách a synchronizačných bodoch programu. S tým úzko súvisí možnosť dokonalého odladenia programu priamo na PC, a to vrátane plnej grafickej simulácie kinematiky stroja. 
  • Synchronizačné body, rovnako ako všetky ďalšie inštrukcie, môžu byť ľubovoľne presúvané a pomocou časovej osy, ktorá je vždy automaticky aktualizovaná, je možné precízne odladenie programu. 
  • Pre programovanie dvoch vretien je možné využiť širokú ponuku ovládacích funkcií, ako je voľba vretien, pohyb vretena na uchopenie, popoťahovanie obrobku, parkovanie vretena, nastavenie upínacích tlakov apod.
  • Vďaka Edgecam grafickej simulácii obrábania môžu byť  všetky príkazy, riadiace pohyb oboch vretien a nástrojových hláv simulované a tým môže byť aj odhalené potenciálne riziko kolízie. Grafická simulácia poskytuje realistický pohľad na pracovný priestor stroja, vrátane presného grafického zobrazenia všetkých komponentov stroja, upínačov a obrobku v aktuálnej fáze rozpracovania, vrátane odovzdávania obrobku na protivreteno. 

Obrábanie s B-osou

Spojenie programovanie sústruženia a frézovania na jednom stroji do jedného obrábacieho postupu je kľúčom na zvýšenie produktivity. Edgecam poskytuje plnú podporu pre plynulé riadenie B-osy na sústružnícko frézovacích strojoch a ponúka širokú škálu sústružníckych i frézovacích operácií, ktoré môžu byť kombinované na dosiahnutie maximálnej efektivity výroby. Plynulé riadenie B-osy je zároveň základným predpokladom pre výrobu tvarovo veľmi zložitých dielov, ktoré by skôr museli byť odlievané.

Príkazy pre ovládanie rotácie B a C osy sú veľmi intuitívne a ich použitie je jednoduché a rýchle. Po indexácii osí je k dispozícii plný rozsah Edgecam frézovacích cyklov, od silných hrubovacích, po špeciálne dokončovacie. Realistická grafická simulácia pohybu B-osy poskytuje dokonalú kontrolu nad obrábaním.

Sústružnícko/frézovacie stroje s C a Y osou

Na sústružnícko/frézovacích strojoch je možné využiť kompletný rozsah Edgecam frézovacích a vŕtacích cyklov. Edgecam umožňuje prácu s poháňanými nástrojmi, vďaka ktorým je možné vŕtať mimo os, alebo frézovať do čela dielu. Prepínanie medzi rovinným a rotačným režimom je potom veľmi rýchle a jednoduché.

Rovnako ako u ostatných cyklov, aj tu Edgecam umožňuje plnú grafickú simuláciu obrábania a tým aj dokonalú kontrolu nad pripravovaným programom ešte pred jeho spustením na stroji. Sústružnícke i frézovacie operácie môžu byť overené vrátane plynulého pohybu pri frézovaní s Y alebo C osou.

Pre zložitejšie operácie na sústružnícko/frézovacích strojoch si prosím preštudujte aj informácie o 4 a 5-osom plynulom obrábaníNovinky

Edgecam 2018 R2 CZ

Máme pro Vás novou verzi Edgecam 2018 R2 v české lokalizaci! Tato verze přináší jako vždy spoustu novinek a vylepšení, takže věříme, že se Vám s ní bude dobře pracovat! Instalaci stahujte na Zákaznickém portále NEXNET, a.s. V případě potřeby kontaktuje technickou podporu na bezplatné line 800 876 088. .

 

Edgecam 2018 R1 SU8

Na Zákaznickém portálu NEXNET, a.s. najdete nejnovější Opravný balíček SU7 pro Edgecam 2018 R1. Všem uživatelům této aktuální verze Edgecam doporučujeme tuto instalaci. .

 

Edgecam 2018 R1 SU8

Novinky - Edgecam Na Zákaznickém portálu NEXNET, a.s. najdete nejnovější Opravný balíček SU7 pro Edgecam 2018 R1.

 

Akcie a veľtrhy

Pozrite sa na prehľad Akcií a Veľtrhov NEXNET.

Akcie a veľtrhy...
 

Software zdarma

Získajťe CAD/CAM software zdarma.

 Zdieľať:

  • Delicious icon
  • Digg icon
  • Reddit icon
  • StumbleUpon icon